Algemene Voorwaarden

Excursiereizen met chauffeur tevens reisleider.
Alleen de beste chauffeurs zijn goed genoeg om een Biesen Travel reis te mogen uitvoeren. Tijdens uw reis zult u hun vakbekwaamheid dan ook zeker ervaren. Niet alleen beheersen ze de kunst van het rijden tot in de puntjes; ook op allerlei andere gebieden weten ze hun mannetje te staan. Behalve een uitstekende opleiding die continu voortduurt, heeft elke chauffeur veel ervaring opgebouwd voordat hij voor Biesen Travel op reis gaat. Ook weten de chauffeurs veel klein leed op te lossen, want elke chauffeur bezit bijvoorbeeld een EHBO diploma. U kunt met een gerust hart op stap gaan met deze “(Gast)heren en -dames van de weg”.

Wat mag u verwachten?
Als u bij Biesen Travel in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:
Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR.
De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd.
De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.
Het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR bus classificatie: Comfort Class of Tourist Class (bij dagtochten).
Mocht er onverhoopt iets misgaan: het bedrijf is adequaat verzekerd.

Touringcarnormen: ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is bij excursiereizen een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class en Comfort Class. Touringcars hebben voor alle categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

De touringcar: De touringcar is uitgerust met sterke en milieuvriendelijke motoren, een zeer veilig extra remsysteem, een airconditioning, snelheidsbegrenzers etc. Daarom kunnen wij ongekende veiligheid en comfort waarborgen. Biesen Travel maakt bij meerdaagse reizen alleen gebruik van de:

  • COMFORT CLASS touringcar
    Deze bezit o.a. luchtvering, dubbele beglazing, stereo-installatie, toilet, koelkast, koffiezetapparaat, en airconditioning. De Comfort Class stoelen zijn 35° verstelbaar en hebben een stoelafstand van minstens 85 cm. Ook hebben bij Biesen Travel al deze touringcars verstelbare voetsteunen en klaptafeltjes aan de stoelen.
    Dagtochten kunnen met Tourist Class of dubbeldeks touringcar gereden worden en dranken zijn dan niet altijd beschikbaar.

Plaatsen in de bus (rouleren): Er worden geen vaste plaatsen in de bus toegekend. Alle reizen van 5 dagen of langer kennen een rouleringssysteem. Dit wil zeggen dat er eenmaal per dag van plaats wordt gewisseld. De chauffeur-reisleider zal u onderweg precies uitleggen hoe een en ander werkt. Wilt u bij elkaar zitten met meer dan twee personen, ga dan altijd achter elkaar zitten en niet naast elkaar. Zo rouleert u steeds mee. Het kan zijn dat de chauffeur bij de eerste stop vraagt om van plaatsen te wisselen. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan samenreizenden.

Belangrijk: Het rouleringssysteem is onderdeel van de reisovereenkomst en iedereen is dan ook verplicht om hieraan deel te nemen. Uitzonderingen zijn niet toegestaan.

Niet roken: ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

ONZE WAARBORGEN

Calamiteitenfonds: Biesen Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terug krijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Duurzaam toerisme: Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet Biesen Travel aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma met betrekking tot duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website www.vanderbiesen.nl. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.travel > Op Reis, Duurzaam Toerisme). Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl)

ANVR Consumentenvoorwaarden: Biesen Travel (KvK 14048942) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden andere belangrijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Garantiefonds Reisgelden:
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

ALGEMENE INFORMATIE

Van der Biesen Travel is niet verantwoordelijk voor kennelijke druk- en redactionele fouten. Eventuele fouten in deze brochure, advertentie of andere publicaties zullen op onze website hersteld worden.
Annuleringen: Mocht u onverhoopt uw vakantie moeten annuleren, berekenen wij u de volgende kosten:
                                                                         Meerdaagse reizen:           Cruises:
tot de 42e dag voor vertrek:                        15%                                     15%
vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek:          35%                                    35%
vanaf 28 tot 21 dagen voor vertrek:           40%                                   50%
vanaf 21 tot 14 dagen voor vertrek:            50%                                   60%
vanaf 14 tot 5 dagen voor vertrek:              75%                                    90%
vanaf 5 tot 1 dag voor vertrek:                     90%                                   100%
Op de vertrekdag of later:                             100%                                100%
(Buiten kantoortijden wordt altijd de volgende dag berekend!)
Indien u over een annuleringsverzekering beschikt kunt u zich wenden tot hen voor de annuleringskosten (op basis van een geldige reden).
Bij dagtochten
Tot 5 dagen voor vertrek kunt u annuleren voor € 7,50 per persoon, verhoogd met de kosten van eventuele entree- of concertkaarten en vooraf gereserveerde maaltijden of extra’s. Annuleringen binnen 5 dagen voor vertrek hebben altijd 100% kosten. Een entree- of concertkaart wordt altijd aan 100% kosten berekend.
Dagtochten kunnen met Tourist Class of dubbeldeks touringcar gereden worden en dranken zijn dan niet beschikbaar. Cruises kunnen met Comfort Class dubbeldeks touringcar gereden worden.
Bagage
Per persoon mag er één koffer van redelijke afmetingen en handbagage meegenomen worden. De beperkte plaats die een touringcar biedt om bagage op te bergen laat helaas geen uitzonderingen toe. Het toegestane gewicht is maximaal 25 kg.
Benodigde documenten
Voor alle buitenlandse reizen dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Uw boekingskantoor zal bij boeking de benodigde informatie over de grensdocumenten verstrekken. U dient er zelf voor te zorgen dat u bij vertrek en tijdens de reis de juiste documenten bezit (ANVR voorwaarden, artikel 2.5). Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen voor de juiste documenten hun eigen ambassade te raadplegen.
Voor reizen naar Groot-Brittannië geldt dat een paspoort verplicht is!
Betalingen
Bij MEERDAAGSE REIZEN dient u bij boeking een aanbetaling te doen van 15% van de reissom, verhoogd met een eventueel afgesloten annuleringsverzekering, reserveringskosten en kosten van een direct te betalen entree- of concertkaart. De restantbetaling bij meerdaagse reizen dient uiterlijk een maand voor vertrek bij ons binnen te zijn. Bij DAGTOCHTEN dient de hele reissom bij boeking voldaan te worden.
Boeken en Reserveren
Wilt u een reis reserveren uit deze brochure, dan kan dat bij elk ANVR reisbureau. U ontvangt een vrijblijvend aanbod dat door de touroperator herroepen kan worden. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren als de reis volgeboekt is. De reisvoorwaarden vereisen dat u bij de boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor de reisuitvoering van belang kunnen zijn. Dit betreft niet alleen een geestelijk of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de groep van belang zijn. Degene die (ook) boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Minderjarige reizigers moeten aantonen dat ouders of voogden hiervoor toestemming hebben verleend. Overtuig u altijd ervan dat uw boekingskantoor is aangesloten bij de SGR en het ANVR. Alleen dán zijn alle voorwaarden in deze brochure genoemd van toepassing.
Reserveringskosten
Op meerdaagse reizen van minimaal 3 dagen, tellen wij € 20,- reserveringskosten per boeking. Bijkomende kosten van meerdaagse reizen zijn € 2,50 Calamiteitenfond per boeking en € 5,- SGR bijdrage per persoon. Op dagtochten zijn geen reserveringskosten.
Dieetmaaltijden
Wanneer u een dieet volgt, kunt u dit bij boeking als preferentie aan ons doorgeven. Een garantie dat u uw dieet ter plaatse krijgt kunnen wij nooit geven omdat wij hiervan altijd afhankelijk zijn van derden. Wij zorgen er wel voor dat zij hiervan op de hoogte zijn. Houdt er wel rekening mee dat de hotelier ter plaatse kosten kan vragen. Speciale diëten, zoals bijvoorbeeld glutenvrij, dienen wij altijd vooraf bij het hotel na te vragen (hier kunnen kosten aan verbonden zijn).
Enig voorbehoud
Deze brochure is in december 2022 gedrukt. Sindsdien kunnen in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen zijn opgetreden. Onze boekingskantoren zijn hierover geïnformeerd. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen als veranderingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en/of de toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Deze verhogingen zullen altijd netto, zonder opslag, aan u worden doorberekend.
Gegarandeerd vertrek
Voor alle reizen in dit programma geldt een minimumdeelname. Beneden dit aantal kan de reis niet worden uitgevoerd. In dat geval ontvangt u tijdig bericht (normaliter een maand van te voren). De uiterlijke termijn hiervoor is 21 dagen voor vertrek (bij reizen van minstens 3 dagen). Dagtochten hebben een uiterlijke termijn van 1 week. Hoeveel personen minimaal nodig zijn, staat steeds in de prijskolom van elke reis. Voor dagtochten geldt een minimale deelname van 25 personen. In alle gevallen bieden wij u één of meerdere alternatieven die zo veel mogelijk gelijkwaardig zijn. Uiteraard bent u niet verplicht om een alternatief te accepteren. Maakt u geen gebruik van het alternatief, dan wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd en ontvangt u uw geld terug. Een vertrekgarantie kan vervallen indien er een annulering op een reis plaatsvindt en daardoor het deelnemersaantal beneden het minimale aantal uitkomt.
Hotelscore
Voor de beoordelingscijfers van hotels worden onafhankelijke reviews gebruikt van websites als booking, google, zoover en tripadvisor. De cijfers zijn een gemiddelde en momentopname. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Kinderkorting
Onderstaande korting geldt indien één kind de kamer deelt met twee personen die de volle reissom betalen. Bij stedenreizen dienen er familiekamers beschikbaar te zijn:
0 t/m 4 jaar : 20% korting
5 t/m 9 jaar : 10% korting
‘s Lands wijs, ‘s Lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, andere maaltijden, anders dan thuis. Het kan voorkomen dat er in het voor- of in het naseizoen bergpassen of faciliteiten nog niet geopend zijn. Het kan voorkomen dat bezienswaardigheden op feestdagen e.d. gesloten zijn. Dit is vooraf niet altijd te voorzien. Indien er hierdoor excursies vervallen, zal er zoveel mogelijk een alternatief geboden worden.
Maaltijden in de hotels
Biesen Travel maakt goede afspraken met alle hotels. De samenstelling van maaltijden is echter een heel persoonlijke zaak van de hotelier en het land waar u te gast bent. Vooral in zuidelijke landen (denkt u aan Italië) kent men heel andere maaltijden dan wij gewend zijn. Niet alleen worden de maaltijden minder warm geserveerd, maar aardappelen worden daar bijvoorbeeld als groente beschouwd en warme groenten zijn eerder uitzondering dan regel. In veel landen eet men ook twee keer per dag warm, hierdoor is de avondmaaltijd dan iets minder uitgebreid. Bij hotels die menukeuze bij het diner geven, dient u er rekening mee te houden dat dit op de eerste avond (aankomstdag) technisch onmogelijk is, omdat we pas kort voor het diner arriveren! Het kan  gebeuren dat hotels die een buffet aanbieden overgaan tot het serveren van een keuzemenu wanneer we bijvoorbeeld maar met een kleine groep zijn. Indien er bij een reis wordt gesproken over menukeuze of buffet, geldt dit steeds voor het hotel ter plaatse, niet voor de eventuele overnachtinghotels onderweg.
Bent u niet helemaal tevreden over de maaltijden, meldt dit dan meteen bij de hotelier. Achteraf kunnen wij immers niets meer wijzigen!
Klachten
Biesen Travel heeft alle bestemmingen goed gecontroleerd, voordat de eerste gasten erheen gaan. Toch kan het gebeuren dat u onverhoopt ergens niet helemaal tevreden over bent. Mocht dit zo zijn, meldt dit dan direct aan uw chauffeur-reisleider. Ontevredenheden over het hotel dient u altijd eerst met de hotelier op te lossen. Gebeurt dit niet binnen een redelijke termijn, licht dan de chauffeur in en vraag hem te bemiddelen. Mocht de klacht niet worden opgelost, vraag dan de chauffeur-reisleider contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Kerkrade. Klachten kunt u het beste ter plaatse indienen zodat er direct naar een oplossing gezocht kan worden. Klachten die na een reis worden gemeld, kunnen wij alleen ter kennisname aannemen.
Omboekgarantie
U heeft geboekt en plotseling krijgt u te horen dat er net in uw vakantie een huwelijk plaats gaat vinden, waarbij u echt aanwezig moet zijn. Geen probleem, tot 2 maanden voor vertrek kunt u altijd gratis omboeken mits het aantal personen dat op reis gaat ongewijzigd blijft, de vertrekdatum niet meer dan 3 maanden afwijkt van de oorspronkelijke datum en dat de nieuwe reissom niet lager is.
Programmawijzigingen
Door wijzigingen in openingstijden, weersomstandigheden of andere oorzaken kunnen excursies in een andere volgorde worden uitgevoerd als in het programma genoemd. Uw chauffeur-reisleider informeert u over het exacte verloop van de reis. Wij hebben het recht om excursies wegens bijzondere omstandigheden te vervangen door andere excursies. Ook rondreizen kunnen soms door omstandigheden in een andere volgorde uitgevoerd worden. De reis blijft daarbij zoveel als mogelijk intact. Ingrijpende reiswijzigingen worden van te voren aan u doorgegeven.Bij ALLE reizen geldt: op welke dag welke excursies worden gereden, wordt vaak pas ter plaatse ingedeeld. U dient er ook rekening mee te houden dat soms extra kosten worden gevraagd voor een excursie, met name om tol te betalen of een extra gids te reserveren. Dit gebeurt in overleg met de groep. De chauffeur kan voor uw gemak soms zorgdragen voor gezamenlijke betaling bij bezienswaardigheden. Biesen Travel is daarvoor niet aansprakelijk.
Privacyverklaring
Biesen Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die verstrekt zijn.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
• Dat er om privacyredenen geen gegevens van medepassagiers worden verstrekt. De volledige privacyverklaring van Biesen Travel kunt u nalezen op de website www.vanderbiesen.nl
Reisbescheiden
U ontvangt de reisbescheiden met informatie over uw reis een aantal dagen voor vertrek via mail. Bij onze riviercruises ontvangt u de reisbescheiden via post een aantal dagen voor vertrek.
Rollators en rolstoelen
Vooropgesteld: onze reizen zijn nooit uitermate geschikt om met een rollator of rolstoel uit te voeren. Het feit dat u op een dag al verschillende keren uit de touringcar moet stappen, zorgt al voor meer tijd en werk. Ondanks dit proberen we het zoveel mogelijk te maken om uw (vaak onmisbare) rollator mee te nemen. Er zijn wel enkele voorwaarden:
• Rollators en rolstoelen mogen enkel mee, als deze bij boeking zijn doorgegeven en op de boekingsbevestiging staan.
• Rolstoelen kunnen enkel mee als deze geheel inklapbaar zijn. Scootmobielen of elektrische rolstoelen kunnen we helaas niet vervoeren.
• U dient zelf te controleren of een reis geschikt is voor een rollator of rolstoel. Een indicatie daarvoor staat bij een reis met het symbool voor de zwaarte van een reis.
• U dient te allen tijde in staat te zijn (of uw begeleider) om rollator of rolstoel zelf uit de touringcar te nemen.
• Bij riviercruises mag u de rollator niet aan boord gebruiken. Deze worden ‘gestald’ en indien nodig aan wal gezet.
• Biesen Travel is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan of ontvreemding van rollators of rolstoelen.
Speciale wensen
Natuurlijk houden wij met uw wensen rekening. Wij kunnen helaas niet altijd garanderen dat uw voorkeur wordt gerealiseerd. Een voorkeur kunt u als ‘preferentie’ doorgeven. Deze preferenties worden door ons steeds aan het hotel doorgegeven. Indien het wel of niet boeken van deze voorkeur afhangt, dan boeken wij een ‘essentie’ voor u. Hier zijn echter steeds kosten aan verbonden! Aan verzoeken op medische gronden zullen wij altijd proberen tegemoet te komen. Essenties en/of preferenties voor busplaatsen kunnen helaas niet geaccepteerd worden. Aanvragen op niet-medische gronden worden van geval tot geval bekeken. Zodra een geboekte essentie door ons wordt geaccepteerd, garanderen wij u dat aan uw wensen wordt tegemoet gekomen. Wij behouden ons het recht voor de hieraan verbonden kosten door te berekenen.
Toeristenbelasting
In steeds meer vakantieplaatsen wordt door de plaatselijke overheid toeristenbelasting gevraagd. De hoogte hiervan kan steeds verschillen en varieert ook nog eens met het aantal sterren van de accommodatie. Waar bekend hebben we in deze brochure geschreven dat er toeristenbelasting bij het  uitchecken in het hotel voldaan moet worden. Wettelijk dient elke persoon dat zelf te betalen en mogen we dat niet groepsgewijs doen, hier maken sommige hotels een uitzondering op. De te betalen belasting kan ook aan wijzigingen onderhevig zijn.
Uw zekerheid
Biesen Travel heeft er begrip voor dat u zekerheid wilt in deze tijd. Daarom bent u ervan verzekerd dat u uw geld terug krijgt mocht een reisadvies tussentijds aangepast worden en hierdoor de reis niet door gaat. Biesen Travel volgt het reisadvies van Nederland Wereldwijd en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Indien het niet mogelijk is om naar uw vakantiebestemming te reizen en u wilt uw reis niet omboeken naar een latere datum of andere bestemming, dan kunt u volledige terugbetaling van uw (aan)betaalde reissom aanvragen. Alleen de hoofdboeker kan de terugbetaling aanvragen.
Verzekering
Neem geen onnodige risico’s op vakantie. Een goede reisverzekering kost slechts enkele euro’s per dag. Biesen Travel is niet aansprakelijk voor schadegevallen die normaal door een reisverzekering worden gedekt. Een annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u uw betaalde reissom terugkrijgt als u vooraf moet annuleren. Uiteraard krijgt u enkel geld terug als dit onder de voorwaarden valt van de betreffende annuleringsverzekering.
Voltage Groot-Brittannië
In Groot-Brittannië worden de stopcontacten type G gebruikt. De netspanning is 230 V en de frequentie is 50 Hz. Denkt u daarom bij een reis naar Groot-Brittannië aan een wereldstekker.