Historie Biesen Travel

Harrie van der Biesen moet in 1911 een vooruitziende blik hebben gehad. In dat jaar begon hij aan de Pricksteenweg te Bleijerheide (Kerkrade), een regelmatige lijndienst voor personenvervoer per paard en wagen van het centrum van Kerkrade naar Haanrade, een van de buitenwijken van de stad. Vóór die tijd was de Kerkraadse bevolking uitsluitend aangewezen op de tramlijn Herzogenrath-Aachen, die door het toen nog florerende mijnstadje liep. Andere bestemmingen moesten te voet worden aangedaan en Kerkrade was verder totaal afgesloten van de (Nederlandse) buitenwereld. De paard en wagen lijndienst betekende dan ook een ware uitkomst voor de inwoners van Kerkrade.

Gesteund door het succes van de lijn Kerkrade-Haanrade kocht Harrie van der Biesen acht jaar later een Duitse militaire wagen bij het autokerkhof in Aachen. Hij bouwde het gevaarte om tot een heuse autobus en opende de lijn Kerkrade-Heerlen, waarmee Van der Biesen zorgde voor de definitieve ontsluiting van Kerkrade. De dienst was een gouden greep. De mensen verdrongen zich om een plaats te krijgen in de gemotoriseerde attractie. Binnen twee jaar liepen er dagelijks zeven tot acht bussen op deze lijndienst, die telkens tot aan de nok toe gevuld waren.

De tarieven waren voor die tijd zelfs aan de ‘gepeperde’ kant:  ƒ 1,50 voor een enkeltje en zelfs een rijksdaalder voor een retour. Een fooi van een gulden was overigens een heel normale zaak! Omdat het succes uiteraard werd opgemerkt en er nog geen wettelijke regelingen bestonden, schoten de busondernemingen in de Oostelijke Mijnstreek als paddestoelen uit de grond. Er heerste een moordende concurrentie. Harrie van der Biesen besloot dat het tijd werd voor verandering.

Dagtochten per bus

In 1924 organiseerde hij de eerste dagtochtjes naar Valkenburg en andere plaatsen in de buurt. Niet veel later werd het buitenland aangedaan, met bijvoorbeeld tochten naar het Duitse Königswinter of de bedevaartsplaats Kevelaer. De zaken liepen goed en Van der Biesen verhuisde naar de Hoofdstraat 69 te Kerkrade, op hetzelfde adres waar het busbedrijf nog steeds zit.

In de jaren dertig sloeg de crisis ook in Kerkrade toe. Veel busondernemingen legden het loodje, maar Harrie van der Biesen wist, zeker gesteund door zijn medewerkers, het hoofd boven water te houden. Ook de oorlogsjaren kwam men vrij ongeschonden door, alhoewel een groot deel van het wagenpark door de bezetters in beslag werd genomen. Na de oorlog wist men nog twee van de wagens, weliswaar enigszins gehavend, terug te vinden. Vol goede moed ging men eind 1944 met de twee opgelapte wagens aan de slag. Het bedrijf herleefde en bloeide weer op. In de vijftiger jaren werd een reisbureau opgericht en het wagenpark werd relatief snel weer op peil gebracht met nieuwe aankopen.

In de jaren dertig sloeg de crisis ook in Kerkrade toe. Veel busondernemingen legden het loodje, maar Harrie van der Biesen wist, zeker gesteund door zijn medewerkers, het hoofd boven water te houden. Ook de oorlogsjaren kwam men vrij ongeschonden door, alhoewel een groot deel van het wagenpark door de bezetters in beslag werd genomen. Na de oorlog wist men nog twee van de wagens, weliswaar enigszins gehavend, terug te vinden. Vol goede moed ging men eind 1944 met de twee opgelapte wagens aan de slag. Het bedrijf herleefde en bloeide weer op. In de vijftiger jaren werd een reisbureau opgericht en het wagenpark werd relatief snel weer op peil gebracht met nieuwe aankopen.

De eerste excursiereizen per bus

In 1953 kwam Biesen Travel met een stunt die veel gevolgen zou hebben, uniek voor Nederland: de eerste brochure met reizen naar ´verre bestemmingen´. Tien dagen naar Reutte in Tirol, volpension voor de prijs van ƒ 98,50. Vanaf dat jaar was er een opstaproute door heel het land en werden her en der reisbureaus geopend, tot in Amsterdam toe. Harrie van der Biesen junior, die het bedrijf inmiddels van zijn vader had overgenomen, had in die tijd maar liefst vijftig mensen in dienst. In de jaren zestig was Van der Biesen een begrip en wekelijks vertrokken tussen de tien en twintig bussen naar buitenlandse bestemmingen.

In 1965 wilde Biesen Travel de lucht in! Er werd een verbintenis aangegaan met het Belgische Airsucces dat vliegvakanties vanuit Brussel en Luik verzorgde. Dat bedrijf wilde graag in Nederland actief worden en Harrie van der Biesen had daar wel oren naar. Een vennootschap werd opgericht en men begon op eigen risico vliegreizen vanaf Beek te organiseren. Zeker niet zonder succes! Toen de Belgische mede-eigenaar in 1972 stierf, bleek het op dat moment helaas niet mogelijk deze tak van het bedrijf voort te zetten.

In 1976 wordt de kleindochter van de oprichter, Margriet van der Biesen, directrice van het bedrijf en dat bleef zij tot 2009. Zoals eerder al aangegeven heeft elke ‘van der Biesen bestuurder’ ingrijpende innovatie maatregelen moeten nemen om het bedrijf te brengen waar het nu staat. Ook Margriet van der Biesen moest een dergelijke maatregel nemen.

In 1989 maakte ze misschien de belangrijkste beslissing ooit voor het bedrijf: van lokale busonderneming welke reisjes organiseerde, werd het een provinciale touroperator die zich helemaal toelegde op het organiseren van reizen. Voor het inhuren van de touringcars werd een langlopende overeenkomst gesloten met Kupers touringcars waardoor de broodnodige kwaliteit gewaarborgd kon blijven en men aan de wensen van een modern publiek kon blijven voldoen.

Begin 2009 werd de leiding van de touroperator Biesen Travel overgedragen aan Jo Vleugels, al meer dan 40 jaar in dienst van het bedrijf. Biesen Travel blijft daarmee trouw aan een lange traditie om te fungeren als familiebedrijf.