De paasvuren van Hamburg

Een Europees verschijnsel met Germaanse wortels, zo worden de paasvuren ook wel genoemd. Een traditie die al eeuwenlang in heel Europa voorkomt. De oorsprong van deze traditie is afkomstig uit de tijd van de Germanen, zij staken deze vuren aan om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur, en dan vooral de vlammen en de rook stonden symbool voor het brengen van vruchtbaarheid, daarom staat Pasen ook bekend als het vruchtbaarheidsfeest.


‘Een symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin.’

Gaat u met ons mee op Paasreis naar de Hanzesteden in Duitsland? Maar wat zijn Hanzesteden nu precies? Hanzesteden zijn lid van het Hanzeverbond en vinden hun oorsprong in de middeleeuwen. Het Hanzeverbond en is van oorsprong een samenwerkingsorganisatie van kooplieden uit Duitse steden rond de Oostzee en de Noordzee. De steden van de ‘Hanze’ werkten veel samen en hierdoor ontstonden veel handelsroutes door Europa. De handel die er gedreven werd waren voornamelijk zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en laken. Deze handel werd veelal over de rivieren gedaan met boten. En wij gaan deze geschiedenis achterna tijdens onze reis Pasen in prachtige Hanzesteden!

Een paasvuur wordt traditioneel aangestoken tijdens de Pasen in vele delen van Europa en is een soort van vreugdevuur. Er wordt veel hout verzameld en dit wordt op een grote stapel gelegd. Deze stapel is vaker vele tientallen meters hoog en wordt aangestoken als het duister invalt. In Duitsland worden op sommige paasvuren ook een pop of figuur symbolisch verbrand, ook worden de vreugdevuren hier niet met Pasen zelf, maar op de voorafgaande zaterdag, Stille Zaterdag, aangestoken. Zo ook in Hamburg, de paasvuren die wij tijdens deze reis zullen bekijken.

Op verschillende plaatsen aan de oevers van de Elbe worden paasvuren gemaakt. Het begon ooit als een soort wedstrijd tussen de verschillende wijken van Hamburg, maar wordt tegenwoordig nog steeds uitgevoerd als traditie. Vandaar dat we deze dag verschillende paasvuren zullen tegenkomen terwijl we een rondvaart maken over de Elbe!